Comissió de gènere

Per què aquesta comissió?

Aquesta comissió neix de la necessitat de pares, mares i mestres de l’escola de reflexionar, a través de xerrades i tallers per la comunitat educativa, sobre tres temesprincipals:

– Construcció de l’identitat de gènere: perquè els nens juguen a superherois i les nenes a princeses? És “natural”, o és el resultat de una cultura que, a traves dels contes, de les pel·lícules, de la moda, dels jocs que proposem als nenes/nenes, construeix la masculinitat i la feminitat com antitètiques (fort/feble, agressiu/dolç, actiu/passiu etc.) i desvaloritza el femení? Com podem prevenir la discriminació d’aquells nens/nenes que no s’identifiquen amb els estereotips de gènere dominants?

– Sexualitat: com parlem de sexe amb els nens/es? I com parlen de sexe els nens/es?

– Reproducció/famílies: com parlem de reproducció amb els nens/nenes? Com li expliquem com neixen els nens? En les ultimes dècades, les tecnologies de la reproducció, l’adopció i la migració trans-nacional han produït noves formes de família. En parlem amb els nens/es, i com?

L’Ajuntament de Barcelona ha creat una Xarxa d’escoles i instituts per la igualtat de tracte i la no discriminació i ha realitzat un projecte pilot de prevenció de les relacions abusives, la violència masclista i la discriminació per raó de Diversitat.

Al mateix temps, varies Associacions estan proposant tallers i xarrades sobre aquests temes en diverses escoles i centres cívics de la ciutat.

Sentim la necessitat de promoure una discussió i activitats (xarrades, tallers) sobre aquests temes en la nostra escola també.

Objectiu

Aprendre a qüestionar els estereotips i els rols de gènere tradicionals (nens=cavallers/superherois; nenes=princeses) i promoure la igualtat de gènere. Aprendre a parlar amb els nens de temes que poden ser difícils tant per les famílies i els educadors/es, com pels nens/nenes (per exemple la sexualitat).

Els objectius últims són la promoció de la convivència i del respecte de la diversitat, la prevenció de la desigualtat i de la discriminació de gènere, i l’eradicació de la violència de gènere.

Proposta d’activitats:

Què fem aquest any: 1. Proposem activitats a les classes sobre estereotips de gènere, per començar a discutir aquest tema a l’escola amb nens/nenes i educadors/es. 2. Presentarem els resultats de cada activitat a l’entrada de l’escola, per implicar les famílies. 3. Organitzarem unes primeres xerrades pel 2n i 3r trimestre a l’escola, si és possible finançar-les.

Busquem pares/mares i mestres que vulguin participar en la Comissió!

Si estàs interessat/da pots contactar-nos al correu:

genere@ampavilaolimpica.org

19A468E1-2608-4A71-BB2E-385EDCEE2D98