Funcions de l'AFA

L’AFA té les funcions següents:

  • Gestionar el pressupostos aprovats per l’Assemblea General.
  • Organitzar i gestionar les activitats extraescolars (piscina, anglès, tastaolletes, música, patinatge, poliesportiu…) i acollida, en coordinació amb l’equip directiu de l’escola. Per això contractem monitors a través d’una empresa de monitoratge, en el nostre cas Serveis d’Esplai.
  • Organitzar el Casal d’Estiu, també contractat a Serveis d’Esplai.
  • Seguiment del menjador, ja que és la direcció de l’escola qui el gestiona. Els monitors de menjador també són de Serveis d’Esplai.
  • Organització d’activitats socials. Participar en el Consell Escolar. Un representant de la Junta de l’AFA n’és membre i així pot informar de les propostes i opinions de l’AFA pel que fa referència a qualsevol aspecte de funcionament del Centre i, també, aportar tota la informació de les decisions preses en el Consell Escolar a la Junta de l’AFA.
  • Prestar suport a l’equip directiu, per al seu millor funcionament i increment de la qualitat de l’ensenyament, davant de les diferents administracions (Departament d’Educació, Ajuntament) perquè cal demanar moltes coses per al bon funcionament de l’escola: plantilla de mestres, aprovació del projecte educatiu, aprovació del CERE, mantenir uns equipaments adients, etc.).