L’AFA

L’AFA és l’associació de famílies d’alumnes de l’escola.

El seus objectius són:

  • Col·laborar amb tots els components de la comunitat escolar en tot allò convenient per a l’educació dels nostres fills i filles. És per això que sempre intentem treballar de forma coordinada amb la direcció de l’escola.
  • Cooperar en les activitats educatives del Centre, escoltant i informant al Consell Escolar de Centre pel que fa a l’establiment de criteris per a la participació en activitats culturals, esportives i recreatives, així com en les accions assistencials que puguin ser necessàries.
  • Presentar i proposar al Consell Escolar programes d’activitats complementàries, visites, viatges, menjadors i colònies.
  • Programar i realitzar activitats pròpies de l’associació, organitzar l’adquisició col·lectiva, i si és el cas, la distribució dels mitjans necessaris per a l’educació que estiguin a càrrec de les famílies, sense perjudici de continuar exigint la total gratuïtat de l’ensenyament.
  • Informar els membres de l’associació de tot allò relacionat amb aquesta l’escola. Fer de nexe entre l’escola i el seu entorn.
  • Realitzar activitats culturals i de formació de famílies.

L’AFA és una associació sense ànim de lucre.