Comunicat de la Comissió de Gènere i lectures recomanades pel 8 de març (i després també)

La Comissió de Gènere de l’Escola Vila Olímpica ha escrit un comunicat i ha preparat aquestes lectures, que de ben segur són d’interès per a tota la comunitat.

Comunicat de la Comissió de Gènere pel 8 de març de 2020, per a la prevenció de les violències a l’escola


Dubtes? suggeriments? agraïments? genere@afavilaolimpica.org