Conclusions sobre gènere i moda, d’exposició a l’entrada de l’escola

Els cartells que tenim a l’entrada de l’escola aquests dies són les conclusions de l’activitat “Gènere i Moda”, realitzada a la primavera de 2019 a les classes d’infantil, 3r i 4rt.

QUIN GÈNERE DE MODA?
– Quins models de moda masculina i femenina són els dominants a la nostra societat?
– Com ens influencien a través de la TV, dels llibres, del exemple dels adults més pròxims etc.?
– Com classifiquen la roba nens i nenes, i com es relacionen amb ella?
– Hi ha roba que consideren més apropiada per nens i nenes, per homes o dones?
– Per què?
– La moda és sempre igual o canvia d’un lloc o època a l’altra?

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a qüestionar els estereotips i els rols de gènere tradicionals i promoure la igualtat de gènere.

Els objectius últims de la Comissió són la promoció de la convivència i del respecte de la diversitat, la prevenció de la desigualtat i de la discriminació de gènere.

Descripció de l’activitat
■ Nens i nenes tenen 2 maniquins, un de nen i l’altre de nena i vestits –samarretes, pantalons, faldilles de diferents estils i colors etc. –preparats per la comissió.
■ La classe es divideix en grups, lliurement o segons les indicacions del professorat.
■ Cada grup ha de decidir com vestir cada maniquí i vestir-lo.
■ Desprès, ha d’explicar a la classe perquè ha decidit vestir així cada maniquí.
■ Al final es fa una discussió amb tota la classe sobre roba i gènere.

El missatge final que voldríem transmetre és que les normes socials relacionades amb la forma de vestir canvien en el temps i en l’espai, d’una societat/cultura a l’altra, i que cadascú hauria de poder-se vestir com més li agradés.

ALGUNES CONCLUSIONS
*Quan són molt petits, nenes i nens tenen idees molt clares sobre què vol dir vestir-se “de nena” o “de nen”, marquen aquesta diferència amb la roba i no tenen molts recursos per qüestionar els estereotips de gènere re-produïts per la moda.
* Al mateix temps, observen que no totes i tots tenen els mateixos gustos i que no som totes i tots iguals.Creixent nenes i nens aprenen a qüestionar els estereotips de gènere i a reflexionar sobre la importància de respectar la diversitat, però reconeixen també la pressió social i els límits de la seva llibertat a la hora d’escollir com vestir-se.
* A 4rt alguns nens han dit que no era mala idea que un nen pugui anar amb faldilla, però que ells només ho farien a Carnaval i en situacions de disfressa.

La conclusió és que en la teoria hi ha respecte de la diversitat, però el sentiment de distinció entre nens i nenes encara està prou estereotipat i no som realment lliures d’expressar-nos i vestir-nos com volem.

Comissió de Gènere de l’AFA Vila Olímpica

Dubtes? Comentaris? Agraïments? genere@afavilaolimpica.org