Inscripcions al casal d’Estiu de l’escola

Les inscripcions pel casal d’estiu de l’escola es podran fer els dies divendres 8 d’abril, dilluns 11 d’abril i dimarts 12 d’abril de 9h a 10h i de 17h a 18h.

Dates: Del 27 de juny al 29 de juliol

Edats: de P3 a 6è
Casal tot el dia: de 9h a 13h i de 15 a 16:30h
Menjador: de 13h a 15h
Acollida matí: de 7:30h a 9h

Activitats

Treballarem el programa pedagògic “Mirall”, el qual promou l’educació per la igualtat i el respecte a la
diversitat de capacitats, i alhora fomenta el compromís dels infants i joves per dur a terme accions que
contribueixin a la justícia social.
El centre d’interès que presentem per als infants de 3 a 8 anys és el món màgic de la Fada Menta. A través
d’aquest personatge, els infants tenen l’oportunitat d’aprendre a tenir cura de les coses, considerar les altres
persones, respectar-les siguin quines siguin les seves aptituds i capacitats.
Per als nois i noies de 8 a 12 anys, el centre d’interès gira al voltant de l’edició d’un diari. A través d’aquesta
eina tindran l’oportunitat d’aprendre a fer de periodistes, de fotògrafs, d’editors, de dissenyadors… A més a
més, els servirà per difondre les seves activitats i experiències.

Documents per a la inscripció

1. Full d’inscripció amb les dades de l’infant i l’autorització (de pare/mare/tutor legal de l’infant) signada.
2. Fotocòpia del DNI o passaport (de la persona que signa l’autorització).
3. Dues fotografies del nen o nena.
4. Una fotocòpia de la targeta sanitària i una de la cartilla de vacunacions.
5. Full d’ingrés bancari segellat pel banc.

La informació completa del casal d’estiu podeu trobar-la aquí