Què significa ser delegat o delegada de classe

El delegat o delegada de classe és l’enllaç entre els pares, la classe i la junta de l’AMPA. Aquests dies, durant les reunions de presentació de cada classe, en el primer trimestre, s’escolliran als delegats entre els pares que es proposin voluntàriament. Però què és el que ha de fer exactament un delegat de classe? Quines responsabilitats té?

Objectius dels delegats de classe

Dinamització: els delegats son els dinamitzadors del grup de pares i mares de cada classe, quelcom que significa:

 • detectar i informar sobre quan es pot fomentar el contacte entre els nens i pares de la classe: trobades. aniversaris, sortides, sopars (activitats que en moltes classes ja es realitzen de manera espontània),
 • transmetre a l’AMPA els interessos i opinions de cada grup, en funció de necessitats que detecti o comenti amb altres pares i mares;
 • recollir propostes, detectar queixes i problemes, per millorar el funcionament de la classe.

Comunicació: existeixen diversos canals perquè l’AMPA informi als pares (via motxilla, blog, butlletí electrònic, revista AMPAPA’T…) com perquè els pares contactin a l’AMPA (mail, web, bústia…). No obstant això, en algunes ocasions hem constatat que no són suficients. Considerem que creant un contacte personal, dins l’àmbit del grup-classe, s’aconsegueix apropar l’AMPA als pares i mares, i també que aquests tinguin informació centralitzada sobre qüestions de la classe.

Aquestes accions poden ser:

 • detectar inquietuds i necessitats de formació per a xerrades i conferències,

 • recollir propostes per organitzar sortides i festes,

 • identificar problemes i recollir suggeriments o queixes per millorar les activitats extraescolars.

Participació: la creació d’aquesta figura implica la necessitat de persones que estiguin al corrent regularment de les activitats de classe i de l’AMPA, amb qui cal que es mantingui una comunicació habitual.

Dinamització: els delegats son els dinamitzadors del grup de pares i mares de cada classe, quelcom que significa:

 • detectar i informar sobre quan es pot fomentar el contacte entre els nens i pares de la classe: trobades. aniversaris, sortides, sopars (activitats que en moltes classes ja es realitzen de manera espontània),
 • transmetre a l’AMPA els interessos i opinions de cada grup, en funció de necessitats que detecti o comenti amb altres pares i mares;
 • recollir propostes, detectar queixes i problemes, per millorar el funcionament de la classe.

Funcionament dels delegats de classe

Relació amb pares de la seva classe:

 • recull propostes,
 • identifica problemes,
 • rep, contrasta i valora queixes,
 • trasllada les propostes, problemes i queixes a l’AMPA,
 • fa servir diferents canals de comunicació a la seva disposició (mail, telèfon, les trobades informals a l’entrada i sortida del col·legi,
 • manté actualitzat el llistat amb els telèfons i mails de la classe,
 • organitza o ajuda a aorganitzar activitats (sortides, sopars, etc).

Relació amb la Junta de l’AMPA:

 • representa a l’AMPA en les reunions de classe,
 • transmet el sentir dels pares de la classe a la junta de l’AMPA,
 • fomenta la participació activa dels pares en la Junta i en les comissions de l’AMPA
 • la seva activitat quan cal es coordinada per la vicepresidenta,
 • assisteix a les reunions de la Junta quan tenen propostes i/o problemes a presentar.

Relació amb altres delegats:

 • és oportú que es coneguin entre ells i puguin contactar-se (llistat amb mail i telèfons)
 • poden reunir-se periòdicament per tractar assumptes d’interès comú,
 • són representats per la vicepresidenta dins la Junta, excepte quan es cregui oportú que un o diversos delegats assisteixin a la Junta per tractar temes puntuals.

Què NO fan els delegats de classe

NO representen als pares de la classe: l’AMPA vol seguir mantenint oberta la comunicació amb cada pare que vulgui dirigir-se directament a la Junta. L’AMPA està formada per 350 famílies, no per 18 delegats.

NO intervenen en la relació personal d’un alumne i/o dels seus pares amb el tutor i/o la direcció del centre.

NO porten un problema detectat a la Direcció del Centre i/o al Consell Escolar: els problemes detectats han de ser presentats a la Junta. Els membres de la Junta, els vocals de les comissions interessades i els delegats decidiran conjuntament sobre les actuacions a realitzar. Volem evitar que els delegats es converteixin en una estructura paral·lela a l’AMPA ja que això implica el risc de duplicació dels esforços i/o de discordança de criteris.

NO plantegen una queixa o un problema a la Junta sense que la informació estigui bé contrastada.

NO intervenen en els continguts pedagògics o de funcionament del Centre, ja que es tracta d’àmbits propis de la Direcció i del Consell Escolar.

Delegats

3 comentaris

 1. Això esta molt bé! Encara recordo quan es va proposar en una reunió de Junta ara fa uns anys i varem decidir tirar-ho endavant. Tot un encert! Com ho es que a data d’avui ho lideri la Mónica, la nostra Vicepresidenta.

  Gràcies Monica. Gràcies Delegats. La vostra col·laboració es molt ben valorada e important pel bon funcionament de la nostra escola.

  Fins al propera!

  M'agrada

 2. Quina foto! Aquests delegats de classe rebesavis van encetar una tradició noble que avui dia encara perdura, tot representant patriarcats preocupats per l’educació dels seus fills i la noblesa d’una bona barba.

  Uff, sorry pel comentari però no he pogut evitar-ho 😀

  M'agrada

Els comentaris estan tancats.