Espai de patchwork i anglès al barri

Coixí de patchworkDurant els dos últims mesos ha germinat un nou projecte a la Vila Olímpica de l’associació de dos mares de l’escola. Un espai on al mati s’imparteixen classes de patchwork, i a la tarda es fan sessions de manualitats pels nens i nenes, de forma innovadora. Es tracta de que mitjançant un projecte creatiu, i al utilitzar-se com a llengua vehicular l’anglès, els nens es deshinibeixin  i puguin practicar i potenciar la llengua que ja aprenen a l’escola.

Per mes informacio, us podeu adreçar a la pagina seguent:

http://authenticpatch.blogspot.com/ Per les interesades i interessats en el Patchwork.

http://authenticraft.blogspot.com/ Per les interesades i interessats en les sesions d’angles i manualitats.