Web del Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB)

El CEMB, és l’òrgan de participació ciutadana en l’àmbit de l’educació i representa la comunitat educativa de la ciutat de Barcelona. A la seva web dins de l’espai per pares i mares es pot trobar molta informació interessant sobre xerrades i activitats organitzades per totes les entitats relacionades amb el món de l’educació a Barcelona.

Enllaços: