“Com ajudar els infants a resoldre relacions de conflicte amb els companys”

 conflicte.jpg

RESSENYA XERRADA

Com ajudar els infants a resoldre relacions de conflicte amb els companys.– Per Dora Ortiz, psicòloga.
CEIP Brusi. 6 de març, 21.00 hores.

Els conflictes formen part de les relacions humanes. No els hem de defugir, ni intentar tapar-los o evadir-nos-en. Entre els nens n’hi ha sovint i, en principi, hem de deixar que els resolguin entre ells. Costa d’afrontar-los perquè normalment associem els conflictes amb violència, però si no s’aborden, sembla que tenen vida pròpia, i es pot arribar a estats de màxima tensió o d’abús de poder, i és llavors quan els adults hem d’intervenir.
Millor que els intentem resoldre quan la tensió hagi minvat, i sempre amb empatia, és a dir, intentant posar-nos en el lloc de l’altre, escoltant activament, demanant aclariments quan calgui. Si els pares tenim una posició dominant, a la llarga això es reflectirà en el nen.

Preguntem-los pel dia a dia i donem la nostra opinió perquè vagin provant; ajudem-los a posar nom a les emocions; premiem més que castiguem. I si hem de castigar, que tingui sempre a veure amb la malifeta (per exemple, si s’han negat durant deu minuts a apagar la tele, descomptem-los aquests temps el proper dia).
No generalitzem ni posem etiquetes. Cal saber trobar la gràcia que té cada fill per tal de fer-los sentir únics i valuosos.